TRANH TÀI “ĐUA LỢI NHUẬN - RINH THƯỞNG CAO”

Nhằm tạo sân chơi sôi đông cho các nhà đầu chứng khoán, Công ty TNHH Mirae Asset Việt Nam (MAS) chính thức phát động cuộc thi “ĐUA LỢI NHUẬN - RINH THƯỞNG CAO” với tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng.

Căn cứ trên giá trị tài sản của tài khoản (NAV) vào ngày bắt đầu chương trình ngày kết thúc chương trình, hệ thống sẽ tính ra tỷ lệ lợi nhuận của tài khoản trong 2 tháng tham gia chương trình. Tài khoản nào tỷ lệ lợi nhuận cao nhất sẽ tài khoản nhận thưởng

Thủ tục đăng tham gia chương trình rất đơn giản, khách hàng chỉ cần tạo một Biệt danh (nickname), hệ thống sẽ dựa trên tổng tài sản ( cổ phiếu tiền) để phân loại khách hàng tham gia theo nhóm.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

1.      Tên chương trình: “ĐUA LỢI NHUẬN - RINH THƯỞNG CAO”

2.      Thời gian:

-        Thời gian chương trình: 2 tháng ( từ 16/11/2020 đến 08/01/2021)

-        Thời gian đăng tham gia chương trình: 09/11 – 20/11/2020

3.      Đối tượng áp dụng:

-        Áp dụng cho tất cả tài khoản chứng khoán sở, bao gồm tài khoản mở mới, tài khoản hiện hữu.

4.      Điều kiện tham gia

-        Khách hàng đã tài khoản chứng khoán tại MAS

-        Căn cứ vào Tổng giá trị tài sản của tài khoản (Bao gồm cả giá trị cổ phiếu giá trị tiền mặt), tài khoản được phân loại thành 2 nhóm:

·       Nhóm Giải Hạng A - Champions League: Tổng giá trị tài sản (NAV) từ 500 triệu đồng trở lên

·       Nhóm Giải Hạng B - Premier League: Tổng giá trị tài sản (NAV) từ 50 triệu đến 500 triệu đồng