Hướng dẫn mở tài khoản Chứng khoán cơ sở

Khách hàng mang CMND hoặc Thẻ căn cước đến các Phòng giao dịch của Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS) để mở tài khoản. Vui lòng xem địa chỉ các Phòng giao dịch của MAS tại đây.

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức mở tài khoản dưới đây:

  • Phương thức 1: Khách hàng tải biểu mẫu hợp đồng có sẵn trên website www.masvn.com, in ra, điền đầy đủ thông tin, chứng thực chữ ký tại địa phương và gửi về văn phòng MAS gần nhất.
  • Phương thức 2: Khách hàng điền thông tin trực tiếp trên form mở tài khoản trực tuyến tại website, các bước thực hiện như sau:

Khách hàng điền thông tin vào mẫu Hợp đồng mở tài khoản tại đây.

Sau khi điền đầy đủ thông tin trên biểu mẫu, khách hàng nhấn Gửi để hệ thống xuất ra file Hợp đồng. File hợp đồng giao dịch chứng khoán này sẽ được gửi vào email của Quý khách hàng đã khai báo. Khách hàng chỉ cần kiểm tra lại thông tin, in ra, ký vào hợp đồng và làm theo hướng dẫn ở bước 2.

Lưu ý:

  • Trường hợp Khách hàng đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, vui lòng ký vào ô “Ký nhận thẻ” trên hợp đồng mở tài khoản bản in. Sau khi hoàn tất đăng ký trên hệ thống, chúng tôi sẽ gửi thẻ bảo mật giao dịch trực tuyến đến Khách hàng.
  • Đối với khách hàng muốn sử dụng dịch vụ Ký quỹ: Khách hàng xem hướng dẫn ký Hơp đồng Giao dịch Ký quỹ tại đây.
  • Bản sao CMND/Thẻ căn cước.
  • Việc kê khai thông tin trên hồ sơ do chủ tài khoản thực hiện, trùng khớp các thông tin trên giấy tờ pháp lý đi kèm.
  • Chữ ký, chữ viết họ tên dưới chữ ký do chủ tài khoản tự khai báo.
  • Địa chỉ liên hệ phải từ 15 ký tự trở lên, cụ thể số/ấp, phường/xã, quận/huyện/khu vực, tỉnh/thành phố……

Khách hàng cần:

  • Xác nhận chữ ký tại địa phương (theo mẫu tại đây) (01 bản)