Chúng tôi làm gì

Là tổ chức tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, chúng tôi đảm bảo các hoạt động đầu tư của chúng tôi chắc chắn dựa trên nguyên tắc hợp lý và bí quyết tích lũy thông qua kinh nghiệm phong phú của chúng tôi trong thế giới đầu tư.
Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng của chúng tôi lợi ích lớn hơn và giúp mang lại một xã hội sôi động thông qua đầu tư.

 • Nguyên tắc đầu tư
  01
  Chúng tôi xác định các công ty có khả năng cạnh tranh bền vững.
  • Các công ty có khả năng cạnh tranh bền vững là những công ty có lợi thế cạnh tranh về thị phần, mô hình kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và tăng trưởng thu nhập.
  • Tại Mirae Asset, chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu cuối cùng sẽ hội tụ với tăng trưởng thu nhập và dòng tiền tiếp theo. Do đó, tìm kiếm của chúng tôi cho khả năng cạnh tranh bền vững là một nỗ lực để xác định các yếu tố chất lượng cao trong một công ty sẽ dẫn đến tăng trưởng thu nhập ổn định.
  02
  Chúng tôi đầu tư với một viễn cảnh lâu dài.
  • Một viễn cảnh dài hạn là rất quan trọng để xác định xem khả năng cạnh tranh của một công ty có bền vững hay không. Chúng tôi nhìn xa hơn biến động giá cổ phiếu ngắn hạn để tăng trưởng thu nhập, động lực chính đằng sau biến động giá dài hạn.
  • Đầu tư vào năng lực cạnh tranh của các công ty cá nhân là bản chất của đầu tư dài hạn.
  03
  Chúng tôi đồng thời đánh giá rủi ro đầu tư và lợi nhuận dự kiến.
  • Đánh giá rủi ro và lợi nhuận luôn đi đôi với nhau. Định giá, quản trị doanh nghiệp, thanh khoản và các yếu tố quan trọng khác phải được theo dõi liên tục để đánh giá rủi ro tiềm ẩn đối với khả năng cạnh tranh lâu dài của công ty.
  • Việc tiếp xúc với các tài sản được coi là quá rủi ro bị hạn chế và Bộ phận Quản lý rủi ro liên tục kiểm tra để đảm bảo các khoản đầu tư thực tế tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi.
  04
  Chúng tôi đánh giá một cách xác thực dựa vào quyết định đưa ra của nhóm.
  • Tại Mirae Asset, quản lý đầu tư thành công của chúng tôi không dựa trên quyết định của bất kỳ một cá nhân nào, mà dựa trên cam kết của nhóm tuân thủ các nguyên tắc và quy trình đầu tư của chúng tôi.
  • Mirae Asset không phụ thuộc vào các nhà quản lý. Thay vào đó, các thành viên bộ phận hợp tác rộng rãi để tạo ra danh mục đầu tư phù hợp với các nguyên tắc đầu tư của chúng tôi.