Mạng lưới
toàn cầu

Mạng lưới toàn cầu

Thành viên thuộc tập đoàn Tài Chính Mirae Asset

Được thành lập vào năm 1997, Mirae Asset là một trong những tập đoàn tài chính độc lập lớn nhất châu Á, cung cấp các dịch vụ toàn diện cho khách hàng trên toàn thế giới - bao gồm quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm nhân thọ. Hôm nay, Mirae Asset đã có mặt ở 14 quốc gia và nhóm tài sản được quản lý trên toàn thế giới vượt qua giá trị 400 tỷ USD (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018).

Mirae Asset cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu giúp mọi người đạt được mục tiêu tài chính dễ dàng hơn và sống tốt hơn. Các nguyên tắc và giá trị cốt lõi không thay đổi của Mirae Asset xác định mục tiêu trọng tâm, cùng với hành trình phát triển mạnh mẽ của chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ tài chính đáng tin cậy đã định vị chúng tôi cho một tương lai thành công. Dành riêng để đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng, Mirae Asset sẽ tiếp tục theo đuổi sự đổi mới không ngừng và mở rộng khả năng của chúng tôi với cách tiếp cận tiên phong và dẫn đầu.