Chúng tôi là ai

"Chúng tôi muốn công ty của chúng tôi hiển thị một triết lý độc đáo và hướng tới tương lai, cung cấp các giải pháp
cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi. "

Hyeon-Joo Park, Người sáng lập GISO của Tập đoàn tài chính Mirae Asset

(Kể từ tháng 12 năm 2019)

 • 133.1 nghìn tỷ won

  Tổng tài sản

 • 9.2 nghìn tỷ won

  Vốn chủ sở hữu

 • 239.1 nghìn tỷ won

  Tổng tài sản của khách hàng

 • Triết lý kinh doanh

  Chúng tôi đánh giá con người của chúng tôi và nắm lấy tương lai với một tâm trí cởi mở.

 • Tầm nhìn

  Là một tập đoàn tài chính toàn cầu, chúng tôi theo đuổi sự xuất sắc trong quản lý đầu tư để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu dài hạn của họ.

 • Những giá trị cốt lõi

  Bốn giá trị cốt lõi của chúng tôi là tiêu chí ra quyết định chính cho tất cả nhân viên Mirae Asset.

  • Khách hàng đầu tiên

   Khách hàng của chúng tôi thành công là quan trọng nhất - thành công của họ là thành công của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng bằng cách sử dụng các chiến lược đầu tư đã được chúng tôi chứng minh.

  • Tính khách quan

   Chúng tôi đánh giá mọi cơ hội đầu tư một cách khách quan và hoàn toàn thoải mái. Sự độc lập của chúng tôi khiến chúng tôi tách biệt và giúp đảm bảo rằng các quyết định của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

  • Làm việc theo nhóm

   Mirae Asset nền tảng thành công được xây dựng trên sự tôn trọng đối với mỗi cá nhân. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một chế độ tài năng thực sự, trong đó tài năng và thành tích được khen thưởng và cơ hội là có sẵn cho tất cả mọi người.

  • Quyền công dân

   Tại Mirae Asset, chúng tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Là một công dân tốt, chúng tôi mong muốn đưa ra sáng kiến và tích cực hỗ trợ và tham gia vào các sáng kiến ​​trong đó.

Mở rộng
toàn cầu

2018 New York, Mỹ

Tập đoàn chứng khoán Mirae Asset (Hoa Kỳ) đã khai trương

2017 India

Văn phòng công ty con khai trương

2015 Los Angeles, Mỹ

Văn phòng công ty con khai trương

2013 Indonesia

Văn phòng công ty con khai trương

2013 Mongolia

Văn phòng công ty con khai trương

2012 Singapore

Văn phòng công ty con khai trương

2010 Brazil

Văn phòng công ty con được mở như một công ty an ninh Hàn Quốc số 1

2010 Shanghai, Trung Quốc

Văn phòng đại diện khai trương

2007 Beijing, Trung Quốc

Văn phòng đại diện khai trương

2007 Việt Nam

Văn phòng công ty con khai trương

1994 Hồng Kông

Văn phòng công ty con khai trương

1992 New York, Mỹ

Văn phòng công ty con khai trương

1991 London, Anh

Văn phòng công ty con khai trương