Môi giới chứng khoán Cá nhân và Tổ chức

Mirae Asset (Việt Nam) tham gia toàn diện các hoạt động kinh doanh chứng khoán. mirae asset buildings

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư, cung cấp các nghiên cứu về thị trường vốn, thị trường nợ, và các sản phẩm đầu tư khác cũng như một loạt các chiến lược kịp thời.

Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc đưa ra và thực hiện các quyết định đầu tư tốt nhất dựa trên dịch vụ khách hàng chuyên biệt, các nghiên cứu chất lượng cao, và hệ thống ổn định.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ tài chính cho nhà đầu tư bao gồm dịch vụ giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán, ủy thác đầu tư, ... Chúng tôi sẽ thường xuyên phát triển nhiều dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng những tiện ích đầu tư tốt nhất.