Ngân hàng đầu tư

Mirae Asset (Việt Nam) tham gia toàn diện các hoạt động kinh doanh chứng khoán. mirae asset buildings

Mirae Asset Securities (Vietnam) cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp cũng như các dịch vụ tài chính dự án.

Chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều thương vụ IPO và tư vấn. Thêm nữa, đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của chúng tôi cũng thực hiện tư vấn M&A và tài chính cấu trúc.

Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn vốn mở rộng để phát triển mạnh hơn nữa nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chủ động tìm kiếm hướng tăng trưởng mới, phân bổ tài sản theo chiến lược, và cung cấp rộng khắp các dịch vụ tư vấn và bảo lãnh phát hành.