Toàn cầu

Mirae Asset (Việt Nam) tham gia toàn diện các hoạt động kinh doanh chứng khoán. mirae asset buildings

Là một tập đoàn sở hữu nhiều chuyên gia đầu tư độc lập, Mirae Asset Daewoo tận dụng dụng mạng lưới rộng khắp toàn cầu của mình để tìm kiếm cơ hội từ các tài sản toàn cầu chất lượng, nhằm cung cấp các sản phẩm hấp dẫn cho khách hàng.

So với những nhà tài chính trong nước, chúng tôi có cách tiếp cận tích cực nhất với thị trường nước ngoài, tham gia vào môi giới toàn cầu, ngân hàng đầu tư, và các hoạt động giao dịch với 600 nhân viên ở chín quốc gia nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi đang tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu bằng cách thực hiện các chiến lược chuyên ngành theo khu vực và tung ra các sản phẩm tài chính dựa trên các tài sản ở nước ngoài phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong nước của chúng tôi.

Ngân hàng đầu tư toàn cầu

Chúng tôi mang đến cho các nhà đầu tư trong nước cơ hội tiếp cận với các cơ hội toàn cầu, phát triển nhiều phương tiện đầu tư dựa trên kinh nghiệm chuyên sâu về đầu tư trọng yếu và đầu tư thay thế của các tài sản toàn cầu có chất lượng. Tại Trung Quốc, chúng tôi thu hẹp khoảng cách về giao dịch M & A xuyên biên giới và cung cấp dịch vụ tư vấn. Chúng tôi cũng tham gia vào các hoạt động ngân hàng đầu tư ở Indonesia và Việt Nam. Để đẩy mạnh vị thế của chúng tôi tại các thị trường này, chúng tôi sẽ tập trung hơn nữa vào hoạt động kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định và các hoạt động kinh doanh dành cho khách hàng tổ chức.

Môi giới toàn cầu

Chúng tôi có các hoạt động bán cổ phần của Hàn Quốc ở châu Á, Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các mô thức môi giới chứng khoán nước ngoài tại Indonesia, Việt Nam, và Hồng Kông (thông qua các chương trình kết nối cổ phiếu Thượng Hải-Hồng Kông và Thâm Quyến-Hồng Kông). Chúng tôi cũng cung cấp các thông tin về đầu tư nước ngoài trên cơ sở các nghiên cứu chuyên sâu.