Founder & GISO

(Global Investment Strategy Officer)

Hyeon Joo Park
Hyeon Joo Park
 • 2018

  Được bổ nhiệm là Cán bộ chiến lược đầu tư toàn cầu

 • 2017

  Được trao giải thưởng lớn về tài chính của Dasan lần thứ 26

 • 2016

  Được bổ nhiệm làm Chủ tịch Mirae Asset Daewoo

 • 2015

  Nhận giải thưởng Công ty cỡ lớn nhất

 • 2002

  Hoàn thành khóa học CEO của Trường Kinh doanh Harvard

 • 2001

  Được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Mirae Asset

 • 1999

  Thành lập chứng khoán Mirae Asset

 • 1997

  Thành lập đầu tư tài sản Mirae

 • 1997

  Thành lập Mirae Asset Capital

Kỷ niệm 20 năm Mirae
Xem tin nhắn
 • Nguyên tắc sáng lập

  Mirae Asset được thành lập dựa trên các nguyên tắc sáng lập độc đáo, với tầm nhìn tạo ra giá trị cho toàn bộ khách hàng và xã hội.

  Là một tập đoàn tài chính toàn cầu, chúng tôi không chỉ phục vụ khách hàng mà còn cả xã hội rộng lớn hơn. Chúng tôi muốn công ty của chúng tôi hiển thị một triết lý độc đáo và hướng tới tương lai, cung cấp giải pháp cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi.

  Chúc mừng tại một cuộc họp của các công ty con ở nước ngoài (2018)
 • Nhà đổi mới thường trực

  Chính cam kết của chúng tôi đối với sự đổi mới vĩnh viễn đã cho phép chúng tôi trở thành tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc.

  Mirae Asset thử thách bản thân để theo đuổi sự đổi mới trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Thành công của chúng tôi bắt đầu từ trí tưởng tượng, và đã trở thành hiện thực lâu đời được thiết lập dựa trên sự cống hiến không ngừng.

  Chúc mừng tại cuộc họp kỷ niệm 20 năm (2017)
 • Tầm nhìn cho tương lai

  Phương pháp đầu tư của chúng tôi dựa trên triết lý đầu tư độc đáo, hướng tới tương lai.

  Không có tăng trưởng nếu không đầu tư. Chúng tôi phải tin tưởng rằng các khoản đầu tư của chúng tôi có thể thay đổi tương lai. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể thay đổi tương lai nếu chúng tôi không bao giờ ngừng tìm kiếm đầu tư và đổi mới trong tương lai.

  Chúc mừng tại cuộc họp kỷ niệm 20 năm (2017)
 • Mirae Asset
  tầm nhìn
  Park Hyeon Joo

  Với một nền văn hóa bao trùm ấm áp. Chủ nghĩa tư bản, chúng tôi hứa sẽ phục vụ công dân bằng cách quay trở lại xã hội.

  Chúng ta không nên quên giữ một tinh thần ấm áp trong thế giới thay đổi nhanh chóng. Cam kết của chúng tôi với xã hội luôn là một yếu tố trung tâm của văn hóa doanh nghiệp.

  Tin nhắn năm mới (2018)