Mirae Asset Global

Là công ty quản lý chứng khoán toàn cầu cung cấp những giải pháp đầu tư mang tính đột phá và đầy sáng tạo.

Tập đoàn Tài chính Mirae Asset được thành lập tại châu Á và hiện đang mở rộng ra 12 quốc gia. Chúng tôi cung cấp 1 nền tảng đầu tư toàn diện và đa dạng cho các nhà đầu tư cá nhân cũng như những tổ chức đầu tư trên toàn thế giới.

A global asset manager delivering innovative investment solutions

Thành tựu

Là công ty tiên phong với rất nhiều
những thành công đầy ấn tượng

Từ năm 1997, chúng tôi đã trao quyền cho khách hàng thông qua các giải pháp đầu tư tốt nhất cùng sự cam kết kiên định đối với các nguyên tắc đầu tư và giá trị sáng lập của chúng tôi..

18 NĂM
Trong việc mở rộng toàn cầu
32 VĂN PHÒNG
Trong việc mở rộng toàn cầu
$398bn
Tổng tài sản đang quản lý
18th
Nhà quản lý ETF toàn cầu lớn nhất

Triết lý kinh doanh

Chúng tôi coi trọng giá trị con người và nắm lấy tương lai với một tâm trí mở

Tầm nhìn

Là một tập đoàn tài chính toàn cầu, chúng tôi luôn theo đuổi sự xuất sắc trong quản lý đầu tư để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu dài hạn của họ.

Giá trị cốt lõi

Client first Khách hàng là trọng tâm
Objectivity Tính khách quan
Team Play Làm việc theo nhóm
Citizenship Trách nhiệm công dân

Nguyên tắc đầu tư

  • Mirae Asset xác định khả năng cạnh tranh bền vững của các công ty
  • Mirae Asset đầu tư với một tầm nhìn dài hạn
  • Mirae Asset ước định rủi ro đầu tư với lợi nhuận kì vọng
  • Mirae Asset đề cao việc ra quyết định dựa trên cách tiếp cận nhóm